Cenik

Ambulantne storitve

Pulmološki specialistični pregled + spirometrija

110,00 €

Ponovni pregled

80,00 €

Konzultacija, svetovanje

150,00 €

Kožni PRICKS testi alergije in mnenje

80,00 €

Kožni testi

60,00 €

Ekspertiza specialista (2.mnenje)

150,00 €

Zdravniško potrdilo

25,00 €

Predpis zdravila na recept

10,00 €

HP serologija

55,00 €

IgE alergije

100,00 €

IgG intoleranca

125,00 €

Allergo check

40,00 €

Intravenozna vitaminska
terapija

150,00 €

Preventivni pulmološki paket

160,00 €

Preventivni alergološki pregled

160,00 €

Kardiološki paket

220,00 €

Respiratorna funkcijska diagnostika

Spirometrija (krivulja pretok / volumen)

25,00 €

Bronhodilatorni test

20,00 €

Provokativni bronhialni test

20,00 €

Merjenje NO v izdihanem zraku/nosu

25,00 €

Difuzijska kapaciteta pljuč za CO

25,00 €

Kardiovaskularna funkcijska diagnostika

Ehokardiografija (UZ srca z meritvami pretokov)

110,00 €

Elektrokardiogram (EKG)

35,00 €

24-urno merjenje krvnega tlaka

75,00 €

Merjenje gleženjskega indeksa

50,00 €

Laboratorijska diagnostika

Bris na COVID-19: Hitri antigenski test

25,00 €

Testiranje Anti-SARS-CoV-2 TEST: merjenje specifičnih protiteles IgM in IgG

40,00 €

Radiološka fukcijska diagnostika

Slikanje prsnih organov v eni smeri

25,00 €

Slikanje prsnih organov v eni smeri + konzultacija

50,00 €

Slikanje prsnih organov v dveh smereh

35,00 €

Slikanje prsnih organov v dveh smereh + konzultacija

55,00 €